Naposledy aktualizováno: 20.01.2021 13:51:29
Na úvodní stranu

Městská knihovna Votice

Městská knihovna Votice

 

Z historie Votické knihovny

 

 

Je pravděpodobné, že první veřejnou knihovnou ve Voticích byla knihovna klášterní, někdy kolem roku 1850. Podle kronikáře Čeňka Habarta měla tato knihovna několik set svazků, vedle toho  několik psaných a tištěných unikátů a starou klášterní kroniku. 

 

• 

 

První doložená zmínka o knihovně je z roku 1892. Je to tištěný seznam knih pro čtenáře. Seznam obsahoval 593 svazků a knihovníkem byl Josef Novák. Kdo byl dalším knihovníkem není známo, ale pravděpodobně vykonávali tuto funkci učitelé.

 

 

Rozkvět knihovny nastal po 1. světové válce, v roce 1920. Byla ustavena knihovní rada, kterou vedl J. Černovský a členy byli J. Pitera a E. Slunečko. Knihovníkem se stal katecheta Macháček. První revize v knihovně proběhla 5. 12. 1921. Vykonal ji státní instruktor z Prahy Leopold Calábek a o práci knihovny se vyslovil pochvalně. Knihovna byla tehdy umístěna na radnici.

 

 

V roce 1939 byla část knižního fondu uschována v bývalé šatlavě. Po zabrání části Sedlčanska pro cvičiště SS, byla knihovna nucena ukončit půjčování a knihy byly převezeny do kláštera. Tam zůstaly až do roku 1945. Po osvobození byl zbytek knihovny, včetně ukrytých svazků, přemístěn do dvou místností v přízemí soudu. Knihovníkem byl jmenován učitel J. Chmel, kterému pomáhali žáci školy. Po jeho odchodu byla knihovna znovu uzavřena.

 

 

Až v roce 1949 byla pracovníky MNV knihovna přemístěna do budovy MNV a knihovníkem byl jmenován pan Václav Vinický. Knihovní fond byl znovu sepsán a bylo zahájeno půjčování. V roce 1955 se knihovna opět přestěhovala, tentokrát do dvou místností Osvětového domu. Zřízením okresu Votice se stala knihovnou okresní a metodickým střediskem pro více než šedesát knihoven na vesnicích.

 

 

V roce 1954 přestává být knihovnou s dobrovolným pracovníkem a první profesionální knihovnicí byla jmenována Anna Macháčková. Pak se ještě jako knihovníci vystřídali Valentin Kononov a paní Hostomská, ale jen velmi krátce.

 

 

V prosinci 1956 byl jmenován knihovníkem znovu Václav Vinický, který vedl knihovnu až do roku 1970. Při svém dlouholetém působení v této funkci se p. Vinický zasloužil o to, že knihovna začala dobře plnit svoje poslání na základě nových knihovnických metod.

 

 

V roce 1969 nastoupila do knihovny Vladimíra Kramperová a o rok později Jana Zelenková. Obě zde pracují dodnes.

 

Během jejich působení se knihovna přestěhovala nejprve do domu č. 19 v Táborské ulici a v roce 1994 pak do bývalé mateřské školy v ulici Riegrově.    


 

Výsledky činnosti knihovny

 

k 31. 12. 2013

 

 

 

Stav knihovního fondu celkem ...................................................55 753

- z toho beletrie ............................................................................37 976

- z toho naučná literatura ...........................................................17 487

 

Přírůstek knih za r. 2013 celkm ...................................................1 435

 

Počet výpůjček celkem ...............................................................55 808

- z toho pro dospělé celkem ........................................................39 734

- z toho pro děti celkem ..............................................................13 038

 

Počet výpůjček MVS ( meziknihovní výpůjční služba ) ...............818

 

Počet čtenářů celkem ................................................................... 1 024

- z toho dospělí ..................................................................................678

- z toho děti .......................................................................................346

 

Počet návštěvníků celkem ...........................................................11 334

- z toho návštěvníci knihovny (fyzicky) ......................................10 691

- z toho uživatelé internetu v knihovně ........................................2 404

- z toho návštěvníci on-line služeb....................................................643

- z toho návštěvníci kulturních akcí ................................................548

- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí ............................................960

 

Kolektivní akce celkem ......................................................................63

- z toho kulturní akce pro veřejnost .................................................32

- z toho vzdělávací akce pro veřejnost .............................................31