Naposledy aktualizováno: 20.01.2021 13:51:29
Na úvodní stranu

Městská knihovna Votice

Městská knihovna Votice

Tiskové zprávy a články týkající se realizace projektu

„Modernizace Měs­tské knihovny ve Voticích“

financovaného z ROP Střední Čechy, výzva č. 65, opatření 3.2.

 

(články jsou řazeny od nejstaršího po nejnovější)

znak ROP znak města

 

 

 

Název projektu:                         Rekonstrukce Městské knihovny Votice

Registrační číslo projektu:         CZ.1.15/3.2.00/65.01326

Prioritní osa:                              3 – Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory:                         3.2 – Rozvoj měst – volnočasové aktivity

 

Investor:                                   Město Votice

Realizace:                                 2012

Zhotovitel stavby:                     Památky Tábor, s.r.o.

Dodavatel interiéru:                  Ceiba, s.r.o.

Hlavní projektant:                     Ing. Martin Adam

Rozpočet projektu:                    8 500 000 Kč

 

Rekonstrukce Městské knihovny Votice

Projekt rekonstrukce knihovny komplexně vyřešil nevyhovující a zastaralé prostory oddělení pro dospělé i oddělení pro děti. Realizací jednotlivých aktivit byla vytvořena moderní knihovna splňující náročné požadavky na multifunkční zařízení pro širokou veřejnost a poskytující kromě výpůjčky knih i další doplňkové aktivity. Kompletní rekonstrukcí vzniklo důstojné zázemí pro návštěvníky i zaměstnance knihovny. Městská knihovna by měla být centrem informací, kultury a vzdělanosti celého regionu.

Na projektu aktivně spolupracovali Městské kulturní centrum Votice, Mikroregion Džbány – svazek obcí, Posázaví o.p.s., Městská knihovna Benešov a další.

 

Projekt realizovalo město Votice v roce 2012. Realizaci projektu finančně podpořila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy. Celkové náklady projektu dosáhly 8,5 mil. Kč.

 

Aktivity projektu:

-          Nové prostorové a dispoziční řešení knihovny

-          Vybudování sociálního zázemí knihovny

-          Zajištění bezbariérového přístupu (vybudování výtahu)

-          Vytvoření přednáškové místnosti

-          Vybavení knihovny audio-vizuální technikou

-          Vybudování zázemí pro děti

-          Propojení jednotlivých oddělení knihovny

-          Výměna oken, podlahových krytin, topení

-          Kompletní rekonstrukce rozvodů, osvětlení

-          Kompletní obnova interiérového vybavení

-          Vybudování skladovacích prostor s kolejnicovými regály

-          Zřízení nového pracovního místa

 

Podrobnější informace www.votice.cz

 

Votice budou mít multifunkční knihovnu


Votice – Město Votice uspělo s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy a získá dotaci ve výši 8 788 660,– Kč na rekonstrukci Městské knihovny, což se rovná 80% uznatelných nákladů. Projekt připravovalo Město Votice ve spolupráci s MKC od roku 2009.

Městská knihovna čelí v současné době několika problémům, které zásadně ovlivňují životnost knihovního fondu, možnost rozmanitého využití knihovny a komfort pro návštěvníky knihovny.

 

Jedná se zejména o chybějící bezbariérový přístup do knihovny a sociální zařízení pro čtenáře. Z dotace bude financována také výměna podlahové krytiny ve všech prostorách knihovny. Ta je nejen zastaralá, ale také skrývá plíseň. Budou vyměněna okna, dveře i topná tělesa. Všechny zmíněné položky mají v současné době negativní vliv na životnost knih, které – k tomu, aby mohly být bezpečně uchovány pro další generace – potřebují stálou teplotu. Problémem je i nevyhovující dispoziční a interiérové uspořádání knihovny, které zde nikdy nebylo komplexně řešeno. Velkým handicapem knihovny je poměrně malý prostor pro čtenáře i skladiště, který je však možné z velké části vyřešit vhodným, specializovaným nábytkem. Do skladu budou zakoupeny kolejnicové kontejnery, které zásadně šetří prostor a řeší problém s uložením knih na několik desítek let dopředu. Projekt myslí také na malé výstavní prostory, místnost pro besedy nebo tvoření s dětmi a dětský koutek. Počítá se i s výměnou výpočetní techniky a nákupem softwaru.

 

Rekonstruovány budou veškeré prostory knihovny – Oddělení pro dětské i dospělé čtenáře, skladiště i zázemí pro zaměstnance.

 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací i nábytku. O přesných termínech uzavření i o službách knihovny během rekonstrukce vás budeme včas a dostatečně informovat na stránkách Votických novin, webu města, MKC i vývěskách.

 

Eva Křížková, Lucie Krubnerová

 

(Tisková zpráva uveřejněna ve Votických novinách ročník XXII, číslo 7)

 

 

 

knihovna

 

 Městská knihovna v Riegrově ulici. Foto J. Kocurová

 

 

Votice budou mít novou knihovnu Votice - Na začátku letních prázdnin se ve Voticích rozjedou stavební práce na rekonstrukci Městské knihovny. 

Projekt připravovaný Městem Votice ve spolupráci s Městským kulturním centrem Votice, Městskou knihovnou Votice a dalšími partnery (Místní akční skupina Posázaví, Mikroregion Džbány, Městská knihovna Benešov) vznikal již od roku 2009. V letošním roce se na něj městu podařilo získat 80% dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy v rámci oblasti pro zaměřené na integrovaný rozvoj území. Celková obdržená dotace činí více než 8 mil. Kč.

 

V rámci realizace projektu budou kompletně zrekonstruovány vnitřní prostory, vyměněna okna, rekonstruován systém vytápění, vznikne sociální zázemí pro čtenáře, které v knihovně velmi chybělo. Budova knihovny se stane bezbariérovou tím, že dojde k vybudování výtahu. Ten umožní i hůře mobilním návštěvníkům a rodičům s kočárky pohodlný vstup do všech poschodí budovy a na pořádané akce.

 

V současné době je knihovna pro veřejnost uzavřena a probíhá stěhování cca 50 tis. svazků knih mimo budovu na dočasné uskladnění. Registrovaní čtenáři si během posledního měsíce vypůjčili téměř 16 tis. knih a dostatečně se tak zásobili četbou na dobu, kdy bude knihovna uzavřena.

Kompletní rekonstrukce vnitřních  prostor potrvá minimálně do podzimu letošního roku. Po jejím dokončení se stávající i noví čtenáři mohou těšit na moderní a příjemný interiér s důstojným zázemím a rozšířenou výpůjční dobu. V zázemí knihovny vznikne i místo pro pořádání menších kulturních akcí, rukodělných aktivit, přednášek apod. Dětské oddělení bude vybaveno mimo jiné i hracím koutkem.

 

Lucie Krubnerová, Eva Křížková

 

 (Tisková zpráva uveřejněna ve Votických novinách ročník XXII, číslo 14–15)

 

 

Zprávy ze staveniště…

Votice – Zdravíme všechny čtenáře z dočasného působení v Pohádce (v bývalém mateřském centru).

Dnes jsme nahlédly do knihovny a chceme se s vámi podělit o pár záběrů ze staveniště. Práce jsou v plném proudu, už není místnost, kde by se něco nedělo. Již teď jsou patrné změny v sociálním zázemí, které dřív knihovna postrádala, pomalu se začíná rýsovat i výtah. A co děláme my?

Už jsme se vzpamatovaly z červnového stěhování knihovny, vrátily jsme se z dovolené a teď budeme vytrvale pracovat na retrokonverzi (vkládání knih do počítače a jejich další zpracování).

 

 

Informace pro studenty:

Povinná četba pro středoškoláky a meziknihovní výpůjční služba fungují i v současných provizorních podmínkách.

 

Jana Zelenková, Vlaďka Kramperová

 

(Článek uveřejněn ve Votických novinách v září 2013)

 

 

 

Votická knihovna mění svou tvář

 Votice – Stavební práce na rekonstrukci Městské knihovny Votice jsou v plném proudu. V knihovně již byly odstraněny původní podlahy i topení a vyměněna okna. Byla také rozvedena nová elektroinstalace. Vznikl průchod, který spojuje výpůjční oddělení s novými sociálními zařízeními pro čtenáře. Ve skladech jsou připraveny kolejnice pro tzv. kolejnicové kontejnery na uskladnění knih, které zásadně šetří místo. Po pravé straně budovy se buduje výtah. Ten bude sloužit zejména jako bezbariérový vstup pro starší nebo hendikepované občany a pro rodiče s kočárky, protože ti měli velmi ztížený vstup do knihovny. Vyjet s kočárkem přes dvoje schodiště třeba jen do 1. patra budovy byl téměř nadlidský úkol.

 

Na stavební práce bude navazovat vybavení interiéru. Interiér knihovny navrhl Ing. Martin Adam a bude jej realizovat firma Ceiba, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na interiérové vybavení a to díky nejnižší nabídkové ceně. 

 

V rámci promýšlení co nejoptimálnějšího řešení interiéru jsme během prázdnin navštívily Městskou knihovnu v Nymburce a Městskou knihovnu v Benešově, které také prošly v poměrně nedávné době rekonstrukcí. Oba interiéry, ač realizovány různými firmami, splňují požadavky na moderní městskou knihovnu. V té se kromě regálů s knihami, klasických knihovnických služeb a připojení k internetu, nachází i místa pro příjemný odpočinek, posezení s knihou anebo pro konání různých akcí – přednášky, besedy nebo tvoření s dětmi. Stejně tak je koncipován interiér i naší knihovny. Jediným hendikepem Votic jsou poměrně malé prostory knihovny a její dispozice, která neumožňuje více variant v řešení interiéru. Zjistily jsme však, že s podobnými problémy se potýká snad každá knihovna. Je to způsobeno zejména tím, že knihovny využívají prostory primárně určené pro jiné využití. Tak je tomu i v našem případě. Přes tuto skutečnost Město Votice ve spolupráci s partnery projektu a dalšími klíčovými aktéry rekonstrukce udělalo vše pro to, aby dané prostory mohly být maximálně využity.

 

Otevření nově zrekonstruované knihovny je plánováno během prvních měsíců roku 2013. Přesné datum záleží na ukončení stavebních prací, instalaci interiérového vybavení a také na tom, jak rychle se podaří nastěhovat zpět a utřídit téměř padesátitisícový knihovní fond. Ten je nyní uskladněn mimo budovu knihovny.

 

Závěrem připomínáme, že i přes uzavření knihovny je možné využívat služeb MVS (meziknihovní výpůjční služby) a výpůjčky povinné četby pro studenty středních škol. Obojí vám rády zprostředkují paní knihovnice – Jana Zelenková a Vladimíra Kramperová, které dočasně sídlí v bývalé Pohádce (vedle votického kina). Kromě těchto služeb pracují na ukládání knih do systému Clavius, které je nezbytné pro spuštění knihovního elektronického systému. Ukládají se nejenom nové knihy, ale také zpětně zpracovává starší fond knihovny, na který v běžném provozu knihovny téměř nezbýval čas. Celý systém by měl být zaveden současně s otevřením nové knihovny. 

 

Současně se zahájením rekonstrukce byl před budovou knihovny nainstalován velkoplošný informační banner s údaji o projektu, který se realizuje za finanční podpory EU, konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

 

 

 

 Eva Křížková, Lucie Krubnerová

 

 (Tisková zpráva uveřejněna ve Votických novinách ročník XXII, číslo 20) 

 

 

 

Votická knihovna otevře své brány v březnu

Votice – Rekonstrukce votické knihovny, která byla zahájena v létě loňského roku, se blíží do finále. Během prosince probíhaly dokončovací práce a nově zrekonstruované prostory byly vybaveny nábytkem. Na začátku letošního roku proběhla kolaudace, začalo se s úklidem a také se stěhováním knihovního fondu z náhradních prostor v Kavalieru.

Zpočátku práci ztěžovalo počasí – sněžení a mráz. V současné době je již veškerý knihovní fond nastěhovaný v knihovně a práci s nakládáním a vykládáním beden vystřídalo řazení knih do regálů. I přesto, že je velký počet knih mezi čtenáři (téměř 15 tisíc), stále zbývá téměř 40 tisíc, které je třeba roztřídit a zařadit. Předpokládáme, že knihovna bude pro čtenáře otevřena začátkem března, pravděpodobně v pondělí 11. března. Termín bude upřesněn v příštích Votických novinách, které vyjdou v pátek 1. března.

Ihned po jejím otevření bude možné využívat všechny služby knihovny – výpůjčky, MVS (meziknihovní výpůjční službu) nebo internet. Ke komfortu čtenářů přispějí nová sociální zařízení a bezbariérový přístup pro hendikepované občany nebo rodiče s malými dětmi. V prostorách knihovny přibyla místa pro posezení s knihou, dva malé dětské koutky (na dětském i dospělém oddělení) nebo místnost pro konání vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost o kapacitě cca 20 míst. Uvažujeme také o prostorách pro občerstvení.

V prvních dnech prosíme čtenáře o trpělivost, ačkoliv uděláme maximum, aby vše probíhalo plynule a bez problémů.

 

 

Eva Křížková

 

 (Tisková zpráva uveřejněna ve Votických novinách ročník XXIII, číslo 3) 

 

 

 

 

Městská knihovna ve Voticích se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela veřejnosti Votice – Nové vnitřní prostory, sociální zázemí, nový systém vytápění i bezbariérový vstup nabízí svým čtenářům a návštěvníkům Městská knihovna Votice, která byla dnes slavnostně otevřena po několikaměsíční rozsáhlé rekonstrukci. Náklady dosáhly zhruba osmi milionů korun, z toho 80 procent pokryla dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy, zbytek zaplatilo město ze svých zdrojů. Nad rámec rozpočtu stavby nechalo město ještě opravit chodbu a plánuje i úpravy venkovního prostranství.   „Věděli jsme, že je knihovna v ne úplně vyhovujících prostorech, zrekonstruovat ji z městských prostředků by ale bylo velice složité, proto jsme požádali o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Máme velkou radost, že se to povedlo, “ řekla starostka Jana Kocurová.   Obecní knihovna ve Voticích byla založena už koncem 90. let 19. století a několikrát se stěhovala. V budově v Riegrově ulici je od roku 1994, od začátku ale bylo jasné, že se její prostory musí opravit. „Příprava projektu byla složitá. Koncept toho, jak bude knihovna vypadat, se tvořil hodně dlouho a podílela se na něm spousta lidí. Čas strávený nad projektem se ale vyplatil, protože vznikla knihovna podle aktuálních požadavků knihovnic i klientů,“ vzpomněla manažerka projektu Lucie Krubnerová. A připomněla také složité stěhování knižního fondu, který čítá přes 54 000 kusů. Registrovaní čtenáři si během posledního měsíce před uzavřením vypůjčili téměř 16 tisíc knih a dostatečně se tak zásobili četbou na dobu, kdy byla knihovna mimo provoz. Knihovnu teď čeká ještě jeden velký úkol – návrat vypůjčených knih. „Nechávali jsme si v regálech rezervu, abychom tam půjčené tituly mohli doplnit,“ řekla pracovnice knihovny Vladimíra Kramperová. Výluka knihovny trvala bezmála tři čtvrtě roku. Knihovnice ale nezahálely, mimo jiné nakupovaly nové knihy a přispívaly do souborného katalogu Národní knihovny. „Na čtenáře už se moc těšíme a čtenáři se těší na nás. Denně se ptají, kdy můžou přijít, jestli můžou přinést všechny knihy najednou,“ dodala Vladimíra Kramperová. Ve votické knihovně pracuje 44 let, její kolegyně Jana Zelenková o rok méně.  „Nikdy jsem nedělala nic jiného, knihovna je můj druhý domov. Neměla jsem v životě na všechno štěstí, ale na práci, kterou mám ráda a ve které jsem byla vždycky šťastná a na svou kolegyni jsem měla velké štěstí,“ vyznala se Vladimíra Kramperová.

Jaroslava Tůmová

 

(Tisková zpráva uveřejněna ve Votických novinách ročník XXIII, číslo 5)