Naposledy aktualizováno: 20.01.2021 13:51:29
Na úvodní stranu

Městská knihovna Votice

Městská knihovna Votice

 VIRTUÁLNÍ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
v Městské knihovně ve Voticích
www.e-senior.cz 

aneb VÝUKA PŘICHÁZÍ ZA SENIOREM...

 

Městská knihovna Votice se od ledna 2015  stala  konzultačním střediskem  pro účely Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).

 

Termín zahájení výuky dalšího semestru:     

úterý 29. září 2020

(přihlášky pro pokračující i nové studenty do čtvrtka 24. září)

 

TÉMATA KURZU:

1.) Rituály evropských královských rodů

2.) Na základě zájmu studentů bude pravděpodobně zařazeno ještě jedno téma (bude upřesněno)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. (Rituály evropských královských rodů)

 

Témata a datum konání jednotlivých přednášek:

1.

úterý 29. září 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

2.

úterý 13. října 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

3.

úterý 27. října 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

4.

úterý 10. listopadu 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

5.

úterý 24., listopadu 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

6.

úterý 8. prosince 8:30 nebo 10:00 hodin

13:00

 

Studijní poplatek:              

300,- Kč

Poplatek za tisk studijních materiálů (vytištění celkem 6 přednášek):

60,- Kč
Tento poplatek platí pouze studenti, kteří chtějí text vytisknout v knihovně.

 

Místo konání:Městská knihovna Votice , Riegrova 378,  1. patro vpravo - oddělení pro dospělé čtenáře

 

        Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je moderní alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity třetího věku (U3V) za využití  nových komunikačních technologií a internetu. Obsahuje  prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Je určena pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek  Univerzity třetího věku (U3V) v sídlech vysokých škol a univerzit.
         Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

 

Základní informace o studiu Virtuální U3V

 

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu třetího věku při PEF ČZU v Praze.

 

Konzultační středisko (KS) v regionu

 

            Je místo vytvořené pro potřeby Virtuální výuky U3V na základě zájmu jednotlivých organizací/zřizovatelů (obcí, měst, mikroregionů, MAS, knihoven, škol, komunitních škol, klubů a domovů seniorů, zájmových seniorských spolků apod.) v celé ČR, nezávisle na regionu. Konzultační středisko může vzniknout před kterýmkoliv semestrem a po kterémkoliv semestru může svou činnost přerušit nebo ukončit.   

 

Studia se mohou účastnit posluchači:

 

 • se statutem důchodce
 • invalidní důchodci bez rozdílu věku
 • osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

 

Průběh semestru:

 

 • 1x za 14 dní probíhá společná výuka v konzultačním středisku, výukové materiály
  ke kurzu jsou studentům kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 nebo 4 vyučovací videopřednášky (dle druhu kurzu)

 

Povinnosti studenta:

 

 • uhrazení studijního poplatku  (na úvodní videopřednášce)
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

 

Průběh semestru:

 

 • Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní
 • Účastníci sledují videopřednásku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno
 • Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu).
 • Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky odevzdané v konzultačním středisku.
 • Časový prostor následujících 14 dnů může každý senior využít samostatně k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu).
 • Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého textu je seznámen jen on sám.

 

Kontakt:

Eva Křížková, Městská knihovna Votice, Riegrova 378, 259 01  Votice , E-mail: ewa.krizkova@seznam.cz, Tel.: 775 683 389.